Voor residentiele gebouwen:

is de kostprijs voor EPC-keuringen afhankelijk van type gebouw, contacteer ons gerust!

Bij EnergiePrestatie bv kan je eveneens terecht voor de professionele opmaak van asbestattesten!

TARIEVEN: al onze prijzen zijn exclusief btw

Kostprijs opmaak asbestattest appartement 325 euro

Kostprijs opmaak asbestattest woning 400 euro

Bijkomende kosten OVAM-retributie 50 euro en kostprijs staalname/laboanalyse 30 euro

Voor pleisterwerk zijn 2 staalafnames verplicht. Bijkomende staalafnames mogelijk in onderling overleg.

 PRAKTISCH AANPAK BIJ HET OPMAKEN VAN EEN ASBESTATTEST

  Het asbestattest begint bij de opdrachtovereenkomst waarin u ons de opdracht geeft voor de opmaak van het asbestattest.

  U dient dit formulier vooraf te tekenen en ons te bezorgen.

  Dit document geeft u een uitgebreide uitleg wat van u verwacht wordt, waarvoor u opdracht geeft en wat onderzocht zal worden.

  Hoe verloopt ons plaatsbezoek?

  - er wordt een plaatsbezoek uitgevoerd waarbij we op zoek gaan naar alle mogelijke asbestverdachte materialen.

  - via onze kennis en expertise achterhalen we welke van deze materialen asbest bevatten. Asbest zit namelijk in veel materialen verwerkt: van de klassieke golf- en onderdakplaten, tot vensterbanken, imitatiemarmer, kunststof vloertegels, tegellijm, mastiek van de ramen, valse plafonds & wanden, pleisterwerk, gipsisolatie enz.

  - van materialen die verdacht zijn en we zelf niet met zekerheid kunnen vaststellen, wordt een staalafname gedaan en in het labo onderzocht

  - er is een verplichte staalafname van pleisterwerk (zowel muur als plafond) en van gips leidingisolatie, uitgezonderd als u kan aantonen dat dit na 2000 bevestigd werd

  Wat ons kan helpen:

  - Bouwplannen van uw woning geeft ons gedetailleerdere afmetingen

  - Facturen geven ons info over het bouwjaar, waardoor we bepaalde asbestverdachte materialen kunnen uitsluiten (bijv. jonger dan het jaar 2000)

  Belangrijk wij hebben vrije toegang nodig tot alle ruimtes zodat alles in detail onderzocht kan worden

 • Onze service: Wij zorgen voor een optimaal verloop voor de opmaak van het EPC en/of asbestattest. Meer nog: wij engangeren ons om binnen de 24u na het plaatsbezoek het EPC af te leveren. Voor het asbestattest streven we ernaar om binnen de week na het plaatsbezoek dit te kunnen bezorgen. Ook achteraf kan u nog op onze diensten rekenen als er aanpassingen dienen te gebeuren of u meer informatie wenst.
   

Vraag vrijblijvend meer info:

EnergiePrestatie bv zaakvoerder Jeroen VERBEKE
Energiedeskundige en asbestdeskundige
Beloftestraat 7
8680 Koekelare
 0486 126 075
energieprestatiebvba@gmail.com

Stuur een mailtje!

 

www.energiesparen.be